RAATELANDProjectmanagement & Advies

Welkom

Welkom op de website van RAATELAND Projectmanagement en Advies (RP&A).

Wij houden ons sinds 2008 onafhankelijk en objectief bezig met renovatie, her ontwikkelen, groot en planmatig onderhoud en het in stand houden van onroerend goed. Wij doen dit op een pragmatische en creatieve manier, waarbij duurzaamheid vanzelfsprekend een standaard onderdeel vormt.

Indien noodzakelijk schakelen wij collega’s of externe deskundige in om een gerichte oplossing op uw vraagstelling te leveren. Voor vraagstukken op installatietechnisch gebied en voor het verzorgen van EPA-U certificering van gebouwen zijn wij een strategische alliantie aangegaan met Raathuys & Partners.

Onze opdrachtgevers zijn beleggers, pensioenfondsen, ontwikkelaars, overheden, zorginstellingen, VVE’s, gebouw beheerders, vastgoedbedrijven en collega adviseurs. Oprichter Rutger Raateland heeft voordat hij RP&A oprichtte heb veel ervaring opgedaan bij o.a. bbn adviseurs B.V., ERA Bouw B.V., Jones Lang LaSalle B.V., SPF Beheer B.V. en WPM Kantoormanagement B.V..

Hij volgde de opleidingen MTS Weg- en Waterbouwkunde, HTS Commercieel Ingenieur Bouwkunde en Post HBO Vastgoedmanagement. Daarnaast is hij BREEAM expert voor zowel Bestaande Bouw en Gebruik als voor Nieuwbouw. Sinds 2012 staat Rutger Raateland als Integraal Adviseur Vastgoed geregistreerd bij SERTUM (voorheen REOV).


Rutger Raateland

Diensten

RP&A adviseert opdrachtgevers bij het gebruik en exploitatie van hun onroerend goed. Door de jarenlange ervaring zal het door RP&A opgestelde advies een bruikbaar instrument zijn bij het bepalen van de strategie met betrekking tot de toekomst van uw complex.

De advies diensten die RP&A levert bestaan onder andere uit:

 • Bouwkundig advies
 • Onderhoud advies
 • Opstellen en actualiseren meerjaren onderhoudsbegrotingen
 • Planbeoordeling
 • Bouwkundige inspecties
 • Aanbestedingsmethoden van uit te voeren werk
 • Aankoop- en technische keuringen (due dilligence)
 • Duurzaamheid (BREEAM)
 • Second opinions
 • Expertise
Door de pragmatische benadering van RP&A zullen adviezen alleen die informatie bevatten die echt relevant is voor de betreffende vraagstelling.

RP&A schakelt indien noodzakelijk colllega's of externe deskundigen in om een gerichte oplossing van uw vraagstelling te leveren. Voor vraagstukken op installatietechnisch gebied en voor het verzorgen van EPA-U certificering is RP&A een strategische alliantie aangegaan.

RP&A staat opdrachtgevers bij op het moment dat zij tijdelijk extra capaciteit of specialisme nodig heeft. RP&A heeft uitgebreide ervaring bij diverse opdrachtgevers. Hierdoor is RP&A in staat op korte termijn tot de kern van de opdracht door te dringen. Voor opdrachtgevers betekent dit besparing van kostbare tijd.

RP&A verzorgt interimdiensten op onderstaande vakgebieden:

 • Vastgoedmanagement
 • Bedrijfsbureau
 • Projectleiding

RP&A coördineert en begeleidt alle activiteiten die nodig zijn voor een ontwerp en/of bouwproces. Projectmanagement door RP&A vindt plaats op basis van een pragmatische invulling van de PRINCE2 methode. Binnen vooraf vastgestelde kaders worden de GOTIK onderdelen bewaakt. Tevens zorgt RP&A voor de benodigde communicatie met de diverse stakeholders. Complexe vraagstellingen worden met een pragmatische en creatieve aanpak benaderd.

RP&A verzorgt onderstaande werkzaamheden:

 • Opstellen van Programma van Eisen
 • Opstellen van werkomschrijvingen en/of bestekken
 • Selecteren en contracteren van uitvoerende partijen
 • Opstellen en bewaken van het projectbudget
 • Opstellen en bewaken van de tijdsplanning
 • Bewaking van de kwaliteit van de (ver-) bouwwerkzaamheden
 • Oplevering van de uitgevoerde werkzaamheden
 • Sloopmanagement

Projectmanagement Advies Interim

Referenties

Altera
Argos
bbn
Boag
De Gilder
Driestar
Era Contour
Jones Lang Lasalle
Modint
Pon
Port of Rotterdam
SPF Beheer
WPM Groep

Contact

E: info@raateland.com
T: 06 - 52 68 33 14
K.v.K.: 24343924

Grote Haven 6
2851 BM, Haastrecht →